Dịch vụ đánh giá ATTT

Đánh giá an toàn thông tin là quá trình xác định sự tồn tại của lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng, … bằng cách đánh giá hệ thống bằng nhiều kĩ thuật tấn công. Mục đích của việc đánh giá này là để bảo mật dữ liệu quan trọng khỏi những truy cập không được phép từ ngoài và nội bộ. Một khi lỗ hổng bảo mật được tìm thấy nó sẽ được dùng để khai thác hệ thống, chiếm quyền truy cập các thông tin nhạy cảm. Bên cạnh đó, việc đánh giá cấu hình cũng giúp đảm bảo an toàn thông tin hệ thống, tránh sai sót.

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Tất cả quá trình đánh giá được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin.
  • Việc đánh giá được thực hiện bởi các kỹ sư, chuyên gia trong đội tấn công (Attack team) của VNCS Global.
  • Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành đang công tác tại các tổ chức chính phủ, tài chính ngân hàng tại Việt Nam và các nước Đức, Israel, Malaysia, Nhật Bản, hệ thống sẽ được mổ xẻ ở mọi góc cạnh để tìm ra các kẻ hở nhỏ nhất nhưng không làm ảnh hưởng tới hệ thống đang chạy.
  • Cam kết giữ bí mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng, không tiết lộ hoặc làm mất mát bất kỳ thông tin gì.
  • Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Mỗi gói dịch vụ sẽ được thực hiện theo các quy trình khác nhau. Phương pháp đánh giá và các công cụ sẽ được công bố sau quá trình đánh giá.
Nhiều phương pháp khác nhau và các công cụ nổi tiếng (5-20 công cụ/gói) sẽ được sử dụng để đánh giá sâu và phân tích mọi khía cạnh của hệ thống.
Quá trình tấn công thủ công (bằng tay) sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia nhằm phát hiện các lỗ hổng còn lại và tận dụng khai thác tối đa các lỗ hổng.
Báo cáo sẽ được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá chéo của tất cả các phương pháp trên và thẩm định lần cuối bởi các chuyên gia.
Có 2 loại báo cáo sẽ được đưa ra: Báo cáo cho lãnh đạo và báo cáo chi tiết kỹ thuật. Báo cáo cho lãnh đạo sẽ chỉ rõ hiện trạng hệ thống, các khuyến nghị nên thực hiện để nâng cao khả năng phòng thủ của hệ thống. Trong báo cáo kỹ thuật sẽ nêu chi tiết quá trình thực hiện, công cụ và kết quả chi tiết và khuyến nghị để thiết lập lại hệ thống ở mức bảo mật tốt nhất.

VNCS Global cung cấp

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Kiểm tra đánh giá ứng dụng web
Kiểm tra đánh giá ứng dụng mobile và các ứng dụng desktop
Kiểm tra đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu
Kiểm tra đánh giá hệ thống máy chủ dịch vụ
Kiểm tra đánh giá thiết bị mạng và bảo mật
Kiểm tra đánh giá hệ thống mạng không dây
Kiểm tra đánh giá ATTT tổng thể

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ: Đánh giá khả năng bị tấn công từ chối dịch vụ, Đánh giá khả năng bị tấn công sử dụng kỹ năng xã hội, Đánh giá thiết bị và quá trình sao lưu phục hồi, Đánh giá hệ thống diệt virus, Đào tạo kỹ năng thực hiện đánh giá bảo mật.

Lưu ý: Đối với mỗi gói tên chúng tôi đều cung cấp 2 loại dịch vụ:

  • Đánh giá từ bên ngoài (blackbox)
  • Đánh giá bên trong (whitebox).

Hãy liên hệ với chúng tôi (VNCS Global) để có thêm thông tin chi tiết và tư vấn cụ thể.