Dịch vụ Threat Intelligence

Những kẻ tấn công mạng thường được đào tạo tốt hơn, được tài trợ tốt hơn và có chế độ tốt hơn so với nhiều tổ chức an ninh. Các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp và thiệt hại nghiêm trọng hơn. Tìm kiếm và duy trì một chuyên gia bảo mật có trình độ để đáp ứng đầy đủ những thách thức này thực sự là một bài toán khó.

Các tổ chức bảo mật đang tìm cách để tăng chuyên môn và hiệu quả bảo mật của chính họ. Họ cần cải thiện khả năng phản ứng và đảm bảo khả năng phòng thủ của họ đủ sức đố phó trước các mối đe dọa có mà vẫn phải đảm bảo vấn đề chi phí.

Dịch vụ Threat Inteligence là một giải pháp đáp ứng những thách thức này – chi phí hiệu quả – với một loạt các hiểu biết bảo mật hiệu quả, có thể hành động ở cấp chiến lược, hoạt động và chiến thuật.

Dịch vụ Threat Inteligence giúp tổ chức

Xác định những mối đe dọa và các tác nhân bạn gặp phải mà tổ chức đang gặp phải, cho phép bạn đầu tư và triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để giải quyết chúng
Xác định cảnh báo nào cần được điều tra trước tiên với thông tin chi tiết theo ngữ cảnh liên quan, giảm thời gian phát hiện và cảnh báo sự mệt mỏi và tăng kiến thức của nhân viên
Xác định lỗ hổng nào cần vá trước tiên dựa trên những lỗ hổng được khai thác chống lại các tổ chức tương tự, ưu tiên các nỗ lực vá lỗi và giảm khả năng tấn công thành công

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ

Cung cấp thông tin về mối đe dọa có thể hành động toàn diện trên nhiều đối tượng
Tầm nhìn vượt ra ngoài vòng đời tấn công điển hình, thêm bối cảnh và ưu tiên cho các mối đe dọa toàn cầu
Cải thiện bảo vệ tài sản và thông báo tốt hơn các quyết định rủi ro kinh doanh
Sắp xếp các chương trình và tài nguyên bảo mật chống lại các mối đe dọa và các tác nhân rất có thể của bạn
Giải quyết các trường hợp sử dụng chiến thuật, tác chiến và chiến lược
Cải thiện mức độ ưu tiên và khắc phục các cảnh báo bảo mật và vá các lỗ hổng bảo mật