Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VNCS GLOBAL

Ông Khổng Huy Hùng
Ông Khổng Huy Hùng
Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT (VSAC)
Tổng giám đốc VNCS
Chủ tịch HĐQT VNCS Global
Ông Toru Suzuki
Ông Toru Suzuki
Giám đốc Terilogy
Phó chủ tịch điều hành Terilogy
Phó chủ tịch HĐQT VNCS Global
_
Ông Takeshi Kohga
Ông Takeshi Kohga
Giám đốc vận hành Terilogy
Thành viên HĐQT VNCS Global
Ông Nguyễn Thành Đạt
Ông Nguyễn Thành Đạt
Phó Tổng Giám đốc VNCS
Giám đốc điều hành VNCS Global