Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VNCS GLOBAL

Ông Khổng Huy Hùng
Ông Khổng Huy Hùng
Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT (VSAC) http://jeanmarieward.com/tag/michael-swanwick/ Tổng giám đốc VNCS http://wildhoneyinn.com/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png Chủ tịch HĐQT VNCS Global
Ông Toru Suzuki
Ông Toru Suzuki
Giám đốc Terilogy http://scottpemberton.com/size/xx-large/ Phó chủ tịch điều hành Terilogy Buy Phentermine Pills Uk Phó chủ tịch HĐQT VNCS Global http://magenta-sky.com/dede_ht/login.php _
Ông Takeshi Kohga
Ông Takeshi Kohga
Giám đốc vận hành Terilogy http://darinkennedy.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589910995.3504590988159179687500 Thành viên HĐQT VNCS Global
Ông Nguyễn Thành Đạt
Ông Nguyễn Thành Đạt
Phó Tổng Giám đốc VNCS Cheap Phentermine Pills For Sale Giám đốc điều hành VNCS Global
Buy Phentermine 15 Mg Capsules http://surreyinterfaith.ca/event/christmas-carol-festival/ Phentermine No Prescription Overnight Shipping http://jim-mcdonald.net/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589868559.4389939308166503906250 Phentermine Australia Buy Online