Dịch vụ xử lý sự cố ATTT

Dịch vụ xử lý sự cố ATTT giúp xử lý các sự cố an ninh quan trọng, giải quyết các sự cố ngay lập tức và đưa ra các giải pháp để giải quyết các nguyên nhân mang tính hệ thống của sự cố.

Chuyên gia cũng chúng tôi kết hợp chuyên gia Mandiant với kinh nghiệm điều tra các cuộc xâm nhập quy mô lớn được thực hiện bởi các nhóm đe dọa tiên tiến nhất. Trải qua hàng trăm cuộc điều tra, Mandiant đã phát triển chuyên môn và trí thông minh cho phép các chuyên gia xác định hành động của kẻ tấn công, phạm vi của sự thỏa hiệp và dữ liệu nào bị mất trong một số vụ vi phạm lớn nhất thế giới. Từ đó chung tôi rút ra một loạt các kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ độc đáo để giải quyết từng sự cố, loại bỏ kẻ tấn công và bảo mật hệ thống mạng.

SỰ KHÁC BIỆT DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Kỹ năng điều tra
Kỹ năng điều tra & kỹ thuật được phát triển qua hàng trăm cuộc điều tra.
Trí thông minh đe dọa
Hồ sơ của các nhóm tấn công chủ chốt bao gồm các công cụ, thực tiễn và mục tiêu của chúng cùng với các Chỉ số xâm nhập tương ứng.
Công nghệ
Các công cụ độc quyền tự động hóa các nhiệm vụ điều tra và cho phép lưu lượng truy cập mạng và các thành phần dựa trên máy chủ được đánh giá nhanh chóng ngay cả trên các mạng có chứa hàng trăm ngàn hệ thống.
Mối quan hệ với các tổ chức ATTT
Mối quan hệ lâu dài với thực thi pháp luật cho phép chúng tôi hợp tác điều tra và chia sẻ thông tin khi thích hợp và được khách hàng của chúng tôi chấp thuận.
Kinh nghiệm quản lý
Kinh nghiệm cung cấp hướng dẫn và tư vấn về tác động kinh doanh của các quyết định bảo mật máy tính
Nhóm phần mềm độc hại chuyên dụng
Một nhóm chỉ tập trung vào phần mềm độc hại kỹ thuật đảo ngược và nghiên cứu các khai thác mới nhất