Giải pháp bảo mật USB

Giải pháp Honeywell SMX là giải pháp hàng đầu trong việc kiểm tra và giám sát bảo mật cho các thiết bị ngoại vi, đảm bảo an toàn cho hệ thống OT với các nguy cơ đến từ nội bộ. Honeywell SMX được xây dựng chuyên biệt cho các mạng công nghiệp (đặc biệt trong các môi trường mạng OT khép kín), đảm bảo tính an toàn cho các thiết bị ngoại vi được kết nối tới hệ thống:

  • Dò quét và ngăn chặn mã độc – Tự động phát hiện các thành phần độc hại trong các thiết bị ngoại vi dựa trên bộ tri thức được phát triển bởi Honeywell
  • Kiểm soát các thiết bị ngoại vi – Nhận diện và thực hiện check-in, check-out đối với các thiết bị ngoại vi, ngăn chăn các kết nối trái phép vào hệ thống
  • Giám sát trực quan Đưa ra các mô hình, số liệu tổng quan của hoạt động kiểm tra, rò quét và đánh giá các thiết bị ngoại vi

Honeywell SMX cung cấp khả năng nhận diện, kiểm tra và giám sát bảo mật các thiết bị ngoại vi. Giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được khả năng bảo mật cao, độ tin cậy cho các thiết bị ngoại vi, giúp ngăn chặn các hiểm họa trước khi có các tác động vào hệ thống.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Dò quét và ngăn chặn mã độc – Phát hiện và thực hiện ngăn chặn các mã độc tồn tại trong các thiết bị ngoại vi thực thi khi kết nối với các máy chủ Windows được bảo vệ bởi SMX
Kiểm soát các thiết bị ngoại vi – Thực hiện check-in check-out đối với các thiết bị ngoại vi, ngăn chặn các kết nối trái phép vào hệ thống.
Bộ phân tích mã độc GARD – GARD Threat Engine là một mô-đun kết hợp giữa tri thức của con người và máy tính; sử dụng các thuật toán học máy nâng cao cùng bộ tri thức được xây dựng bởi các chuyên gia an toàn thông tin của Honeywell để phát hiện các mối đe dọa đối với mạng OT
Giám sát trực quan – Hiển thị trực quan các thông tin về các thiết bị ngoại vi được kiểm tra

NĂNG LỰC GIẢI PHÁP

  • Dò quét và ngăn chặn mã độc
  • Kiểm soát và bảo vệ máy trạm trước các nguy cơ
  • Giám sát và quản lý tập trung
  • Phát hiện các hiểm họa nhanh chóng với GARD