Tuyển dụng

Công ty Cổ phần công nghệ quốc tế VNCS (VNCS Global) hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ và phát triển sản phẩm bảo mật. Hiện chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự các vị trí sau:

Vị trí: Trưởng phòng phát triển sản phẩm

Mô tả công việc: 

 • Cùng ban lãnh đạo xây dựng định hướng phát triển các sản phẩm bảo mật
 • Quản lý các team phát triển sản phẩm của công ty
 • Lập kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ phát triển sản phẩm
 • Nghiên cứu, phát triển các quy trình, các sản phẩm/ dịch vụ mới, cải tiến sản phẩm cũ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện quản lý các dự án, phân công và định hướng công việc cho nhân viên trong phòng

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, ATTT hoặc các ngành liên quan
 • Có kiến thức cơ bản về lập trình và bảo mật
 • Kỹ năng đọc và nghe tiếng anh tốt, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.
 • Có kinh nghiệm (ít nhất 2 năm) trong lĩnh vực phát triển phần mềm

Vị trí: Trưởng phòng dịch vụ bảo mật

Mô tả công việc: 

 • Cùng ban lãnh đạo xây dựng định hướng phát triển dịch vụ bảo mật
 • Quản lý phòng dịch vụ cung cấp các dịch vụ giám sát (Security monitoring) và đánh giá bảo mật (Pentest) cho khách hàng
 • Thực hiện hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến giám sát bảo mật và điều tra sự cố
 • Phân công và định hướng công việc cho nhân viên trong phòng

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, ATTT hoặc các ngành liên quan
 • Có kiến thức cơ bản về mạng, hệ thống và bảo mật
 • Kỹ năng đọc và nghe tiếng anh tốt, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.
 • Có kinh nghiệm (ít nhất 1-2 năm) trong lĩnh vực giám sát bảo mật và đánh giá bảo mật

Ứng viên có mong muốn làm việc tại công ty vui lòng gửi CV qua địa chỉ email jobs@vncsglobal.vn.