Công cụ AI có tên PassGAN có thể bẻ khóa 51% các mật khẩu phổ biến trong khoảng một phút.

Theo công ty an ninh mạng HomeSecurityHeroes, trung bình PassGAN chỉ cần chưa đến sáu phút để bẻ khóa bất kỳ mật khẩu nào có ít hơn 8 ký tự, dù chứa ký tự đặc biệt hay không. Công cụ cũ chỉ mất chưa đầy một phút để bẻ khóa 51% các loại mật khẩu phổ biến, 65% trong chưa đầy một giờ, 71% trong một ngày và 81% trong một tháng.

Công ty đã sử dụng PassGAN để phân tích hơn 15 triệu thông tin xác thực từ bộ dữ liệu mật khẩu bị rò rỉ của Rockyou. Công cụ này sẽ gặp khó khi mất ít nhất 10 tháng để bẻ khóa mật khẩu chỉ có số với nhiều hơn 18 ký tự. Nếu mật khẩu có sự kết hợp giữa ký hiệu, số, chữ viết thường và viết hoa (là cách thường được khuyên dùng), PassGAN mất sáu triệu tỷ năm để bẻ khóa.