Trong hai năm trở lại đây, tầm quan trọng của ứng dụng trên thiết bị di động đối với thành công của doanh nghiệp tăng gấp ba lần. tuy nhiên ¾ các lãnh đạo cũng như các chuyên gia phát triển phần mềm không tự tin vào khả năng ngăn chặn các mối đe dọa đối với ứng dụng.

Báo cáo về Tình trạng An toàn Ứng dụng Di động năm 2022 từ Approov do Osterman Research thực hiện đã khảo sát 302 giám đốc bảo mật và các chuyên gia phát triển ứng dụng di động ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tại các tổ chức doanh nghiệp lớn về thực tiễn bảo mật ứng dụng di động của họ. Báo cáo đã xác định nhiều xu hướng trong bảo mật ứng dụng dành cho thiết bị di động, bao gồm cả việc thiếu khả năng xác định các mối đe dọa và thực tiễn bảo mật.

Ba trên bốn người được hỏi cho biết các ứng dụng trên thiết bị di động được coi là ‘thiết yếu’ hoặc ‘cốt lõi’ đối với thành công của họ. hơn thế, các tấn công vào API khiến một ứng dụng di động ảnh hưởng đến 75% doanh nghiệp.

Mặc dù mang lại rủi ro kinh doanh cao nhưng dường như các mối đe dọa đối với ứng dụng di động không được quan tâm đúng mực. 78% người được hỏi không tin tưởng vào khả năng chống lại các mối đe dọa do ứng dụng di động gây ra. 60% không nhận thấy các rủi ro lừa đảo tín dụng, hơn một nửa số người được khảo sát không nhận thấy các rủi ro an toàn thông tin trên ứng dụng di động.

Các ứng dụng di động được xây dựng với trung bình khoảng 30 API của bên thứ ba và một nửa số nhà phát triển được khảo sát vẫn lưu các khóa API trong mã nguồn ứng dụng, những điều này tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho kẻ tấn công.

Theo https://approov.io/for/