Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất, từ tháng 1/2024, sẽ cho dừng vận hành các hệ thống thông tin không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Theo thống kê, trong tổng số hơn 3.000 hệ thống thông tin, hiện mới chỉ có khoảng 54,8% hệ thống thông tin được các bộ, ngành, địa phương phê duyệt cấp độ, tăng 24,8 % so với tỷ lệ 30% tại thời điểm cuối năm 2021. Hiện vẫn còn 9 bộ, ngành và 12 địa phương có tỷ lệ phê duyệt hồ sơ bảo đảm hệ thống an toàn thông tin theo cấp độ thấp hơn 10%. Hiện hầu hết các cơ quan, tổ chức chưa triển khai đầy đủ 100% quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trong tiến trình chuyển đổi số, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải thực hiện phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn cho các hệ thống thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Trong Chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin trước tháng 12/2022 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ cho các hệ thống thông tin đang vận hành trước tháng 6/2023.

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã ban hành hồ sơ đề xuất cấp độ mẫu để các đơn vị thuận tiện trong thực hiện. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, tổ chức đẩy nhanh việc xác định cấp độ hệ thống thông tin cũng như nhắc nhở trực tiếp những đơn vị có tỷ lệ phê duyệt cấp độ thấp.

Theo đó, với các hệ thống thông tin, các bộ, ngành, địa phương sẽ cần hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho 100% hệ thống thông tin trong quý 1/2023.

Thời hạn các cơ quan phải triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống đang vận hành muộn nhất là trong quý III/2023. Kể từ ngày 1/1/2024, sẽ cho dừng vận hành các hệ thống thông tin không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

“Các nội dung này Bộ TT&TT cũng đã thông tin tới các bộ, ngành, địa phương trong văn bản mới đây hướng dẫn xây dựng về kế hoạch chuyển đổi số năm 2023”, đại diện Cục An toàn thông tin cho hay.

Nguồn : Vietnamnet, Quochoitv


Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về hồ sơ cấp độ

VNCS Global – Dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin
☎️ Điện thoại: (+84) 2462911419
📩Email: sales@vncsglobal.vn