Từ ngày 1 tháng 12, khi sáng kiến an ninh mạng mới có hiệu lực, Google ​​sẽ xóa hàng loạt tài khoản Gmail không hoạt động.

Bất kỳ tài khoản nào không được sử dụng trong hai năm đều có thể bị xóa, bao gồm cả các ứng dụng Google Workspace của người dùng như Drive, Docs và Photos.

Các nguyên nhân mà Google đưa ra bao gồm:

  • Tài khoản cũ có thể dễ bị hack khi người dùng quên tài khoản, dựa vào mật khẩu cũ
  • Tài khoản cũ có thể đã bị hack
  • Tài khoản cũ chưa được thiết lập xác thực hai yếu tố và ít được kiểm tra bảo mật hơn từ người dùng.

Google đã sớm đầu tư vào công nghệ và công cụ để bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa bảo mật như thư rác, lừa đảo trực tuyến và chiếm đoạt tài khoản. Chính sách xoá tài khoản này của Google chỉ tác động đến các tài khoản cá nhân và sẽ cung cấp quyền miễn trừ cho các trường học hoặc doanh nghiệp.

​​Nhiều thông báo đã được gửi đến các tài khoản không hoạt động. Đối với những người dùng lo ngại rằng họ có thể phải đối mặt với việc bị xóa, cách đơn giản nhất để duy trì tài khoản Google hoạt động là đăng nhập ít nhất hai năm một lần

Nếu gần đây người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình hoặc bất kỳ dịch vụ nào của Google thì tài khoản đó được coi là đang hoạt động và sẽ không bị xóa.

Các dịch vụ đó bao gồm đọc hoặc gửi email, sử dụng Google Drive, xem video YouTube, tải xuống ứng dụng trên Cửa hàng Google Play, sử dụng Google để đăng nhập vào dịch vụ của bên thứ ba hoặc đơn giản chỉ sử dụng Google search đều được tính là hoạt động.

Người dùng phải đăng nhập riêng vào Google Photos để bảo toàn hình ảnh của mình.

Ngoài ra, Google không có kế hoạch xóa tài khoản có video YouTube vào thời điểm này.

Nguồn: nypost