Trong tháng 4/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 938 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trước đó, cũng theo thống kê từ hệ thống của Trung tâm NCSC, trong quý 1 năm nay, đã có 3.678 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam được cơ quan này ghi nhận, cảnh báo và xử lý.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố là 4.616 cuộc.

Trong trao đổi tại hội thảo ” Nghiên cứu ứng dụng mật mã và an toàn thông tin”, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã một lần nữa nhấn mạnh quan điểm đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đó là: “Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về CNTT đều có cấu hình bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế”.

Đại diện Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng phối hợp cùng Bộ TT&TT triển khai chiến lược quốc gia về an toàn thông tin giai đoạn đến năm 2030, thực hiện đầy đủ 7 giải pháp và 2 nguyên tắc an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Cụ thể, 2 nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số là: Chưa đảm bảo an toàn thông tin thì chưa đưa vào sử dụng; hệ thống thông tin thử nghiệm có dữ liệu thật cần được bảo đảm an toàn thông tin như hệ thống thông tin chính thức.

Bảy giải pháp an toàn thông tin mạng được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT khuyến nghị các cơ quan, tổ chức tập trung triển khai gồm có: Phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps); Hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp (gồm lực lượng tại chỗ; giám sát bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối và chia sẻ dữ liệu giám sát về Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia); Hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; Giám sát an toàn thông tin; Bảo vệ thông tin cá nhân; Phòng chống mã độc tập trung.

“An toàn thông tin là điều kiện quan trọng và tiên quyết. Nhân loại sẽ có những cuộc chuyển dịch không gian sống. Và cuộc chuyển dịch nào cũng yêu cầu phải an toàn. Chúng tôi xin khẳng định, an toàn thông tin cho tất cả và cần sự đồng hành, tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng”, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

(Theo ICT News)

Chính vì thế, đứng trước mối đe dọa thông tin ngày càng gia tăng, các tổ chức, doanh nghiệp nên áp dụng các biện pháp phòng thủ kỹ lưỡng và có kế hoạch. VNCS Global hiện nay là nhà cung cấp và phát triển dịch vụ, giải pháp An toàn thông tin phù hợp với quy mô của các tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, các giải pháp, dịch vụ của VNCS Global có thể giải quyết bài toán an ninh mạng một cách hiệu quả.

  • SOC – Dịch vụ giám sát và vận hành an toàn thông tin, hỗ trợ các đơn vị giám sát hiện trạng an toàn thông tin 24/7 và kịp thời phản ứng nhanh chóng với các nguy cơ ,các cuộc tấn công mạng.
  • Threat Intelligence – Cung cấp tri thức và dữ liệu về nguy cơ ATTT
  • Pentest – Đánh giá An toàn thông tin
  • Incident Response – Dịch vụ phản ứng và xử lý sự cố ATTT

Bên cạnh đó là các dịch vụ Compromise Assessment, Digital Threat Monitoring, … và VNCS Global cũng là nhà phân phối của các công ty bảo mật nổi tiếng trên thế giới như Mandiant, Nozomi Network.

Đảm bảo an ninh mạng chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp!