Meta đã thông báo rằng tính năng mã hóa đầu cuối sẽ sẵn sàng ngay lập tức cho tất cả các cuộc trò chuyện và cuộc gọi được thực hiện thông qua ứng dụng Messenger cũng như nền tảng Facebook.

Mã hóa đầu cuối (End-to-end encryption hoặc E2EE) bảo vệ dữ liệu bằng cách đảm bảo rằng chỉ các bên tham gia trao đổi mới có thể đọc được dữ liệu đó. Bất kỳ ai khác truy cập vào sẽ nhận được thông tin bị xáo trộn.

Nó hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu trên thiết bị của người gửi bằng khóa mã hóa duy nhất để dữ liệu di chuyển an toàn qua internet ở dạng mà các bên trung gian không thể giải mã được. Người nhận tin nhắn sẽ giải mã nó trên thiết bị của họ bằng mã khóa riêng.

E2EE đã có sẵn trong ứng dụng Messenger dưới dạng một tính năng tùy chọn có tên là “Tính năng trò chuyện bí mật” từ năm 2016, nhưng Meta cho biết giờ đây đã kích hoạt tính năng này theo mặc định cho tất cả người dùng như một lớp bảo mật bổ sung.

Không ai, kể cả Meta, có thể xem những gì được gửi hoặc nói, trừ khi người dùng lựa chọn báo cáo tin nhắn tới Meta.

Đối với những người sử dụng phiên bản Instagram, WhatsApp hoặc Facebook trên trình duyệt, Meta đã phát hành đầu năm 2023 một tiện ích mở rộng trình duyệt có tên Code Verify, nhằm kiểm tra xem các thư viện JavaScript được dịch vụ sử dụng có cập nhật và chưa bị sửa đổi hay không.

Nếu bạn là người dùng web của các ứng dụng này, bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng “Xác minh mã” để xác nhận rằng các thư viện được an toàn trước khi gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Cuối cùng, Meta cho biết E2EE trong nhắn tin nhóm trên ứng dụng Messenger hiện đang được thử nghiệm và dự kiến ​​phát hành trong tương lai.

Một tính năng khác được công bố trong bản cập nhật E2EE của Meta là khả năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi. Hành động có thể thực hiện được trong vòng 15 phút kể từ thời điểm tin nhắn được gửi đi.

Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu “tin nhắn biến mất”, tồn tại trong 24 giờ sau khi được gửi.

Nguồn: Bleeping Computer