Cùng sự phát triển mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số, các mối đe dọa mạng ngày càng diễn biến phức tạp và đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Hậu quả của các cuộc tấn công mạng có thể kể đến như mất mát dữ liệu, tổn thất tài chính, ảnh hưởng đến danh tiếng và thậm chí khiến doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề pháp lý. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin không chỉ quan trọng mà còn là một nhiệm vụ cấp thiết đối với các đơn vị.

BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẰNG DỊCH VỤ PENTEST CỦA VNCS GLOBAL

Penetration Testing (Pentest) là một quá trình chuyên nghiệp giúp xác định, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong hệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng, và chính sách thông qua đánh giá hệ thống bằng nhiều kỹ thuật tấn công. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nghệ kỹ thuật hiện đại cùng với chiến thuật đặc thù, dịch vụ Pentest của VNCS Global giúp các tổ chức, doanh nghiệp:

  • Phát hiện các lỗ hổng bảo mật đang hiện hữu trong hệ thống: Pentest là quá trình chuyên nghiệp giúp xác định và đánh giá các lỗ hổng bảo mật hiện có trong hệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng và chính sách bảo mật của một tổ chức. Điều này giúp tổ chức xác định được những điểm yếu của hệ thống và có biện pháp
  • Tìm ra điểm yếu trong chính sách quản lý bảo mật ATTT ​: Penetration Testing không chỉ tập trung vào việc tìm lỗ hổng, mà còn đánh giá chính sách và quy trình quản lý bảo mật An toàn Thông tin (ATTT) của tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng tổ chức có một chiến lược bảo mật hiệu quả và khắc phục các lỗ hổng trong quản lý bảo mật.
  • Phát hiện các lỗi thiết kế trong quá trình phát triển sản phẩm: Dịch vụ này cũng giúp phát hiện lỗi thiết kế trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc hệ thống. Những lỗi này có thể tạo ra cơ hội cho các cuộc tấn công và cần được sửa chữa để cải thiện bảo mật tổng thể.
  • Phát hiện cấu hình không đảm bảo dẫn đến mất ATTT: Pentest cũng giúp xác định các lỗi cấu hình không đảm bảo trong hệ thống và mạng của tổ chức, đặc biệt là các cấu hình có thể dẫn đến mất An toàn Thông tin.

Ngoài ra, quá trình Kiểm thử xâm nhập (Pentest) tại VNCS Global được thực hiện theo 4 nguyên tắc quan trọng:

  • Ký NDA (Non-disclosure agreement): Trước khi bắt đầu quá trình kiểm thử, VNCS Global cùng khách hàng ký kết thỏa thuận bảo mật nhằm đảm bảo tính an toàn thông tin, dữ liệu trên hệ thống của khách hàng. Thông tin này chỉ sẽ được sử dụng cho mục đích kiểm thử và không được tiết lộ hoặc sử dụng một cách không đúng đắn.
  • Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế: VNCS Global tuân thủ, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin và kiểm thử xâm nhập, gồm các tiêu chuẩn như ISO (International Organization for Standardization), NIST (National Institute of Standards and Technology), SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security), OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework), và OWASP (Open Web Application Security Project)
  • Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có các chứng chỉ quốc tế: Đội ngũ kỹ sư và các chuyên gia đạt các chứng chỉ quốc tế như OSCP(Offensive Security Certified Professional), CEH (Certified Ethical Hacker), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), và nhiều chứng chỉ khác. Bên cạnh đó đội ngũ của chúng tôi còn tìm được nhiều lỗ hổng bảo mật và được cộng đồng quốc tế công nhận.
  • Cam kết hỗ trợ khách hàng đưa ra các khuyến nghị, đề xuất: Sau khi hoàn thành quá trình kiểm thử, VNCS Global cam kết hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp báo cáo chi tiết về các lỗ hổng bảo mật đã phát hiện, cùng với các khuyến nghị và đề xuất về cách cải thiện bảo mật hệ thống. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ về tình trạng bảo mật của họ và có kế hoạch để khắc phục các vấn đề. Đồng thời, khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết để triển khai các biện pháp bảo mật một cách hiệu quả.

Việc tuân thủ các nguyên tắc này giúp VNCS Global cung cấp dịch vụ Pentest chất lượng cao, đảm bảo tính bí mật và hiệu quả trong việc tăng cường bảo mật cho khách hàng.

Kiểm thử xâm nhập (Pentest) không chỉ là một công cụ, mà là một biện pháp quan trọng đối với việc đảm bảo an toàn của hệ thống và ứng phó với các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp. VNCS Global không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng bảo mật vững chắc mà còn tối ưu hóa quy trình bảo mật.