Steam không còn được hỗ trợ trên Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1 kể từ ngày 1 tháng 1, công ty khuyến nghị người dùng nên nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn.

Công ty trò chơi này đã cảnh báo vào năm ngoái rằng ứng dụng Steam sẽ không được hỗ trợ trong 2024, hiển thị đồng hồ đếm ngược ở đầu ứng dụng trò chơi cho biết bao nhiêu ngày trước khi ứng dụng khách trò chơi sẽ không còn nhận được bản cập nhật phần mềm nữa.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Steam sẽ chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1. Sau ngày đó, các bản cài đặt Steam Client hiện có trên các hệ điều hành này sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật nào, kể cả các bản cập nhật bảo mật.

Hỗ trợ Steam sẽ không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ điều hành cũ; Steam sẽ không thể đảm bảo chức năng liên tục của trên các phiên bản hệ điều hành không được hỗ trợ.

Microsoft đã ngừng hỗ trợ Windows 7 vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 và Windows 8.1 đã kết thúc hỗ trợ vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Steam khuyên người dùng nên nâng cấp lên phiên bản Windows được hỗ trợ, chẳng hạn như Windows 10 hoặc 11.

Tuy nhiên, Windows 10 chính thức hết hỗ trợ vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, khiến Windows 11 trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn nếu bạn không muốn tiếp tục nâng cấp hệ điều hành.

Thay đổi này là bắt buộc vì các tính năng cốt lõi trong Steam dựa trên phiên bản nhúng của Google Chrome, phiên bản này không còn hoạt động trên các phiên bản Windows cũ hơn.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều người dùng, vì Khảo sát phần cứng Steam tháng 12 năm 2023 chỉ ra rằng chỉ 0,89% sử dụng một trong những phiên bản Windows không được hỗ trợ này.