Những mối đe dọa hiện nay ngày càng phức tạp và liên tục thay đổi. Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức cần các giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và hệ thống. SIEM và SOAR là hai công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng bảo mật thông tin cho tổ chức.

Khi lựa chọn giữa SIEM và SOAR, các tổ chức cần xem xét mục đích bảo mật cụ thể, tính chất và mức độ của các mối đe dọa phải đối mặt cũng như cơ sở hạ tầng an ninh mạng hiện tại. Quyết định này không chỉ đơn giản là việc chọn công nghệ mà còn là việc điều chỉnh một cách phù hợp với chiến lược an ninh tổng thể, yêu cầu vận hành của tổ chức.

SIEM và SOAR đều có mục tiêu tăng cường giám sát bảo mật, khả năng phát hiện cũng như giảm thiểu các mối đe dọa có thể xảy ra. Vì vậy cần hiểu rõ sự khác biệt chính giữa các công nghệ này để triển khai các giải pháp phù hợp và tối đa hóa hiệu quả của chúng.

Sự khác biệt chính giữa SIEM và SOAR

Nguồn dữ liệu

 • SIEM: dựa vào dữ liệu nhật ký từ nhiều nguồn khác nhau.
 • SOAR: tích hợp với nhiều công cụ và công nghệ cao hơn, bao gồm cả SIEM.

Sự tích hợp rộng hơn này cho phép SOAR thu thập thông tin từ các thiết bị bảo mật khác nhau, nguồn cấp dữ liệu thông tin về mối đe dọa và hệ thống quản lý sự cố để ứng phó sự cố hiệu quả hơn.

Đưa ra cảnh báo so với điều tra cảnh báo tự động

 • SIEM tập trung vào việc đưa ra cảnh báo dựa trên các quy tắc hoặc kỹ thuật tương quan được xác định trước. Những cảnh báo này sau đó sẽ được các nhà phân tích bảo mật điều tra theo cách thủ công.
 • SOAR tự động hóa quá trình điều tra bằng cách thực thi, các quy trình phản ứng đã được thiết lập khi cảnh báo được kích hoạt.

Khả năng tận dụng công cụ phân tích

 • SIEM đòi hỏi khả năng chuyên môn để điều chỉnh công cụ phân tích, như thiết lập quy tắc, bộ lọc và thuật toán tương quan.
 • SOAR có thể tận dụng khả năng phân tích hiện có của các công nghệ tích hợp, bỏ qua nhu cầu điều chỉnh riêng biệt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực giúp SOAR trở thành một lựa chọn hiệu quả hơn cho các tổ chức muốn triển khai giải pháp ứng phó sự cố mạnh mẽ.

Lợi ích khi tích hợp SIEM và SOAR do VNCS Global thực hiện

Trong khi SIEM thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký, sự kiện để xác định và phân loại các sự cố an ninh tiềm ẩn, giải pháp SOAR tập trung vào khả năng phản ứng sự cố và điều phối an ninh, cho phép tổ chức phản ứng nhanh chóng, hiệu quả đối với các mối đe dọa mạng.

Khi sử dụng dịch vụ tích hợp SIEM và SOAR tại VNCS Global sẽ tân dụng được điểm mạnh của cả hai hệ thống. Khi đó, các tổ chức có thể tận dụng khả năng tương quan, giám sát sự kiện theo thời gian thực của SIEM trong khi tự động hóa và điều phối ứng phó sự cố thông qua SOAR.

Sự kết hợp mạnh mẽ này mang lại các lợi ích đáng kể như:

 1. Giảm thời gian phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa
 2. Tối ưu hóa hoạt động an ninh bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại như kiểm tra và xử lý cảnh báo, giúp hạn chế các tác vụ và lỗi gây ra khi thực hiện thủ công.
 3. Quản lý hiệu quả các sự cố an ninh.
 4. Cải thiện hiệu quả và năng suất của SOC nhờ vào các quy trình tự động, giúp xác định nhanh chóng các nhiệm vụ/sự cố cần được ưu tiên xử lý.
 5. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các nhóm khác nhau giúp cải thiện hiệu quả hoạt động bảo mật.