Cao đẳng Cộng đồng Kellogg tại Michigan, Hoa Kỳ, đã quyết định đóng cửa các khu lớp học của mình và hủy bỏ mọi hoạt động sau khi trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng. Trường đại học có trụ sở tại Battle Creek với gần 7.000 sinh viên đã trở thành mục tiêu của một biến thể ransomware.

Vào Chủ nhật, trường đại học đã thông báo hủy bỏ tất cả các lớp học vào thứ Hai và xác nhận rằng năm cơ sở của trường sẽ đóng cửa ít nhất cho đến thứ Ba. Nó cũng đã quyết định thực hiện đặt lại mật khẩu bắt buộc cho tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống trực tuyến của tổ chức để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công thêm.

Tính đến thời điểm được đưa tin, vẫn chưa rõ tên của ransomware đã lây nhiễm vào hệ thống của trường và yêu cầu về số tiền chuộc.

Trường đã đăng một bản cập nhật trên trang web của mình, họ đang thực hiện tất cả những gì có thể để khôi phục các hệ thống bị ảnh hưởng và xác định phạm vi của sự cố: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu toàn bộ mức độ của sự cố này. Kể từ lần cập nhật cuối cùng, chúng tôi đã làm việc với Nhóm Ứng phó Sự cố và đã có tiến bộ trong quá trình khôi phục hệ thống.”

Tuyên bố kết thúc với xác nhận rằng các lớp học vẫn bị treo cho đến khi hệ thống khôi phục hoàn toàn.

Về tình trạng của các hệ thống bị ảnh hưởng, phó chủ tịch chiến lược, quan hệ và truyền thông của trường, Eric Greene, đảm bảo rằng tổ chức có bản sao lưu cho những trường hợp như thế này, vì vậy cuối cùng các hoạt động sẽ được nối lại. Tuyên bố này có thể chỉ ra rằng tổ chức không có ý định thương lượng hoặc trả tiền chuộc cho hacker.