Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT (VSAC)
Tổng giám đốc VNCS
Chủ tịch HĐQT VNCS Global