Giám đốc Terilogy
Phó chủ tịch điều hành Terilogy
Phó chủ tịch HĐQT VNCS Global
_