Phó Tổng Giám đốc VNCS
Giám đốc điều hành VNCS Global