Lỗ hổng bảo mật trên website mang lại nhiều rủi ro lớn cho doanh nghiệp, bao gồm mất mát dữ liệu quan trọng và việc xâm nhập trái phép vào hệ thống. Những lỗ hổng này có thể dẫn đến việc mất kiểm soát và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Theo OWASP (Dự án An toàn Ứng dụng Web Mở), các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật kiến thức về những lỗ hổng bảo mật phổ biến để đảm bảo ứng dụng web giảm thiểu những rủi ro này.

OWASP là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào an toàn phần mềm, công bố danh sách mang tên OWASP Top 10, liệt kê 10 lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất mà các website có thể phải đối mặt.

Danh sách này đánh giá từng loại lỗ hổng bằng phương pháp xếp hạng rủi ro và giải quyết chúng, các nhà phát triển web có thể tạo ra ứng dụng web an toàn hơn cho người dùng khi gặp các cuộc tấn công độc hại. Những lỗ hổng này bao gồm:

  1. Broken Access Control: kiểm soát truy cập bị hỏng
  2. Cryptographic Failures: lỗi mật mã
  3. Injection: lỗi chèn mã độc
  4. Insecure Design: lỗi thiết kế không an toàn
  5. Security Misconfiguration: lỗi cấu hình bảo mật
  6. Vulnerable and Outdated Components: các thành phần dễ bị tấn công và lỗi thời
  7. Identification and Authentication Failures: nhận dạng và xác thực không thành công
  8. Software and Data Integrity Failures: lỗi toàn vẹn phần mềm và dữ liệu
  9. Security Logging and Monitoring Failures: lỗi giám sát và ghi nhật ký bảo mật
  10. Server-Side Request Forgery (SSRF): yêu cầu máy chủ giả mạo

Một khi lỗ hổng bảo mật xuất hiện, nó sẽ được dùng để khai thác hệ thống, chiếm quyền truy cập các thông tin nhạy cảm. Để bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi những lỗ hổng bảo mật trên, đánh giá an toàn thông tin là quá trình cần thiết đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Không chỉ website, các điểm yếu bảo mật. Không chỉ website, các điểm yếu bảo mật này còn tồn tại trong mọi hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng, …

Penetration Testing (Pentest) là một quá trình chuyên nghiệp giúp xác định, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong hệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng, và chính sách thông qua đánh giá hệ thống bằng nhiều kỹ thuật tấn công. Được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin, dịch vụ Pentest của VNCS Global là giải pháp đánh giá hệ thống toàn diện giúp các doanh nghiệp kiểm soát được mọi tấn công có thể xảy ra. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia và công nghệ tiên tiến, các đánh giá chuyên sâu sẽ cung cấp báo cáo cho mọi khía cạnh của hệ thống đang hoạt động. Từ đó, đưa ra kết quả và khuyến nghị chi tiết- đây là nền tảng thiết lập hệ thống ở mức tối ưu nhất.

Kiểm thử xâm nhập (Pentest) không chỉ là một công cụ, mà là một biện pháp quan trọng đối với việc đảm bảo an toàn của hệ thống và ứng phó với các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp. VNCS Global không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng bảo mật vững chắc mà còn tối ưu hóa quy trình bảo mật.